ขั้นตอนการออกแบบ

 

Design Process

 

หลังจากได้รับ Brief จากเจ้าของอาคารโดยทางเจ้าของอาคารเตรียมโฉนด รูปถ่ายที่ดิน สไตล์งานที่ชื่นชอบ ประเภทอาคาร จำนวนห้อง ราคาขาย(ในกรณีที่เป็นห้องเช่าหรือโรงแรม) ทางเราจะสรุปพื้นที่ที่ออกแบบ วางโปรแกรมการใช้งานออกมาเป็นพื้นที่ตารางเมตร รวมถึงงบประมาณในการก่อสร้าง โดยประมาณ รวมถึงใบเสนอราคาในงานออกแบบ ในส่วนเริ่มต้นนี้ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใด ให้คำปรึกษาฟรี

ลำดับขั้นตอนในการออกแบบ


 

แนวคิดในการออกแบบ

  • เตรียมกราฟิกเพื่ออธิบายแนวคิดการออกแบบในแต่ละแนวคิดการออกแบบ
  • ทบทวน กับลูกค้า
  • ระบุประเด็นความปลอดภัยและปัญหาด้านกฏหมายอาคาร
  • ประเมินและเลือกแนวคิดการออกแบบที่จะได้รับการพัฒนาต่อไป

การพัฒนาออกแบบ

  • พัฒนาแนวคิดการออกแบบที่ได้รับการอนุมัติ
  • เตรียมแบบ ประกอบด้วย แผนผังพื้น แผนผังฝ้า ภาพตั้งการออกแบบภายใน และรายละเอียด
  • เตรียมรายการวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้าง
  • ประสานงานผู้รับเหมาหรือประเมินราคาโครงการ

เอกสารประกอบการก่อสร้าง

  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการก่อสร้าง

 

เราบริการให้คำปรึกษาฟรี

โปรดติดต่อเรา